Partners

De Zes Wielen is onderdeel van een Integraal KindCentrum (IKC). Wij werken nauw samen met KLein Alkmaar op de locaties Oudorperdijkje en Munnikenweg en met de Kinderkamer op de Saturnusstraat.

Voor informatie verwijzen wij u door naar hun website:

Klein Alkmaar

De Kinderkamer

Bij IKC Zes Wielen is ook een aantal zorgpartners betrokken die, na overleg met de ouders, via de leerkracht en zorgcoordinator van onze school kunnen worden ingeschakeld om de kinderen met extra zorgbehoefte te kunnen begeleiden.