Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit zes ouders en drie leerkrachten. Van elke locatie zitten er twee ouders en een leerkracht
in de MR. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben.
U kunt de MR bereiken via de secretaris: c.steeman@ronduitonderwijs.nl

MR vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om de vergadering als toehoorders bij te wonen. Wil een toehoorder tijdens de MR-vergadering iets inbrengen, dan dient hij/zij vóór de vergadering bij de MR-voorzitter spreektijd aan te vragen.

 

Munnikenweg
Oudorperdijkje
Saturnusstraat