Ons onderwijs

Ons onderwijs gaat uit van de volgende drie pijlers:

  • Pedagogiek
  • Het kind centraal
  • Boeiend leren

Pedagogiek

De Zes Wielen biedt een positief pedagogisch en veilig klimaat, waarbinnen onderwijs wordt verzorgd op hoog niveau. Onze school legt een basis voor een evenwichtige persoonsontwikkeling van de leerling. Dit  houdt in dat iedere leerling zijn talent ten volle ontwikkelt en benut. 

Het kind centraal

Op De Zes Wielen is een goede leerlingenzorg binnen een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De opbrengsten zijn op voldoende tot goed niveau. Het kind centraal houdt voor ons in dat bij alles wat we binnen ons onderwijs aanbieden de gedachte is; ‘Hoe wordt het kind hier beter van’. 

Boeiend leren

Onderwijs op hoog niveau wordt bereikt door enthousiaste professionele leerkrachten die boeiend onderwijs aanbieden. Zij bevorderen de zelfstandigheid, helpen bij het vormen van een eigen identiteit en leren de leerlingen zich te ontwikkelen tot fijne wereldburgers die zich een democratische houding eigen hebben gemaakt.

Wij gaan hierbij de samenwerking aan met partners vanuit de zorg, de opvang, sport en cultuur. Samen kunnen we kinderen een rijke en uitdagende omgeving bieden, waarin leren en spelen, inspanning en ontspanning naadloos in elkaar overgaan. 

De school is verantwoordelijk voor het creëren vaneen uitdagende, stimulerende en boeiende omgeving, waarbinnen de kinderen leren de juiste vragen te stellen. 

Wij nemen het Scandinavische onderwijs als uitgangspunt. De Scandinavische landen hebben een onderwijsorganisatie die ons aanspreekt; onderwijsexperts werken tussen 8.30 en 14.00 uur aan een goede basis. Aansluitend en vrijblijvend, tot maximaal 15.30 uur, worden er regelmatig externe experts / partners ingezet om de talentontwikkeling van de kinderen verder vorm te geven, bijvoorbeeld op het gebied van sport en culturele vorming. Op deze manier ontwikkelt het kind zich niet alleen via het formele leren, maar ook via het informele leren.