De zes wielen

Beweegt je om te groeien

Ieder kind is nieuwsgierig en wil leren, mits de leerstof uitdagend en betekenisvol is.

We gaan op meerdere manieren om met leren. Zien, horen, voelen, ervaren en toepassen zijn hierbij belangrijk.                                                   

Pedagogiek

De Zes Wielen biedt een positief pedagogisch en veilig klimaat, waarbinnen onderwijs wordt verzorgd op hoog niveau. Onze school legt een basis voor een evenwichtige persoonsontwikkeling van de leerling. Dit  houdt in dat iedere leerling zijn talent ten volle ontwikkelt en benut. 

Het kind centraal

Op De Zes Wielen is een goede leerlingenzorg binnen een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De opbrengsten zijn op voldoende tot goed niveau. Het kind centraal houdt voor ons in dat bij alles wat we binnen ons onderwijs aanbieden de gedachte is; ‘Hoe wordt het kind hier beter van’. 

Boeiend leren

Onderwijs op hoog niveau wordt bereikt door enthousiaste professionele leerkrachten die boeiend onderwijs aanbieden. Zij bevorderen de zelfstandigheid, helpen bij het vormen van een eigen identiteit en leren de leerlingen zich te ontwikkelen tot fijne wereldburgers die zich een democratische houding eigen hebben gemaakt.

 Wij bieden goed en boeiend onderwijs aan kinderen,
rekening houdend met meervoudige intelligenties en talenten.

Dit vanuit het principe ‘hoofd, hart, handen’. 

De school is verantwoordelijk voor het creëren van een
uitdagende, stimulerende en boeiende omgeving,
waarbinnen de kinderen leren de juiste vragen te stellen. 

Wij nemen het Scandinavische onderwijs als uitgangspunt.
De Scandinavische landen hebben een onderwijsorganisatie
die ons aanspreekt; onderwijsexperts werken tussen
8.30 en 14.00 uur aan een goede basis. 

 

Vragen? Neem contact met ons op!