Aanmelden leerling

Bij vierjarigen
Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat, is dit meestal een grote stap. We willen samen met u deze stap zo goed mogelijk voorbereiden en begeleiden.

U begint met een kennismakingsgesprek met de directie. Wij zullen u vertellen over hoe het bij ons op school gaat, u kunt vragen stellen en u krijgt de gelegenheid om de school te bekijken en kennis te maken met de eventuele toekomstige leerkracht(en) van uw kind. Indien gewenst kan onze intern begeleider aanwezig zijn bij dit gesprek. Zodra uw kind 4 jaar wordt, is het welkom op onze school.

Mocht uw kind definitief zijn ingeschreven dan neemt de leerkracht van uw kind tien weken voordat uw kind vier wordt, telefonisch contact met u op, om een intake in te plannen. De intake vindt zes weken voordat uw kind vier wordt plaats. U komt samen met uw kind naar school om kennis te maken met de leerkracht. Voordat de intake plaats vindt, ontvangt u thuis informatie, betreft het starten op de basisschool. U kunt tijdens de intake vragen stellen over de ontvangen informatie, mocht dat nodig zijn.

In principe zullen wij de laatste 4 á 5 weken vóór de zomervakantie geen 4-jarige kleuters meer laten instromen. Wel krijgen deze kinderen de mogelijkheid om te komen wennen. Na de zomervakantie zullen de kleuters daadwerkelijk van start gaan. Indien een verlate start aan onze school voor problemen zorgt kan uw kind langer op de peuterspeelzaal blijven. Hierover gaat u als ouder in gesprek met de directie.

Bij zij-instroom (instroom in andere groepen dan groep 1), zullen ouders en school een kennismakingsgesprek hebben waarin wordt gevraagd naar informatie over hun kind(eren) en aan hen toestemming wordt gevraagd om informatie van de huidige school op te vragen. Dit om de onderwijsbehoefte van de leerling in kaart te brengen en de benodigde ondersteuning alvorens het besluit tot eventuele plaatsing te kunnen doen.

Voor een rondleing kunt u contact opnemen met de locatieleiding.

Locatie Munnikenweg
Viviana Migliarini: v.migliarini@ronduitonderwijs.nl  Telefoonnummer: 0725110291

Locatie Saturnusstraat 
Denise de Boo: d.deboo@ronduitonderwijs.nl 
Telefoonnummer: 0725119697

Locatie Oudorperdijkje
Chantal van de Kamp directiedezeswielen@ronduitonderwijs.nl
Telefoonnummer: 0725117839