Een buitenschoolse leeromgeving

Elke leerkracht herkent het. De kinderen waar van je weet dat ze beter zouden moeten presteren dan ze doen. Je werkt er als leerkracht binnen schooltijd keihard aan om hen op het te verwachten niveau te krijgen. Soms ontbreekt het aan tijd en middelen om dat stukje extra te kunnen doen waarmee het kind zijn mogelijkheden optimaal benut.

 

Daarom hebben wij op school Academie 072. Deze Academy biedt de kinderen een uitdagende en plezierige leeromgeving waar op een andere manier wordt gewerkt dan binnen school. Deze kinderen komen eenmaal per week bij elkaar in hun eigen school. Een plek waar kinderen worden begeleid door een deskundige docent en worden gestimuleerd door hun ouders. Een plek ook waar de kinderen graag willen zijn. Het uiteindelijke doel van de Academie is betere resultaten voor begrijpend lezen en woordenschat zodat kinderen hun schoolsucces vergroten.De Zes Wielen biedt deze voorziening. De leerkrachten selecteren de kinderen in de bovenbouw waarvan zij denken dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen in de Academie. Ieder jaar kunnen tien kinderen deelnemen. De procedure wordt bij de voorselectie met de leerling en de ouders besproken.