Ons onderwijs

Wij bieden goed en boeiend onderwijs aan kinderen, rekening houdend met meervoudige intelligenties en talenten. Dit vanuit het principe ‘hoofd, hart, handen’. 

Het hoofd staat voor zinvol opbrengstgericht leren. 

Het hart staat voor een betekenisvolle context, onderwijs dat raakt. Ieder kind is nieuwsgierig en wil leren, mits de leerstof uitdagend en betekenisvol is. 

De handen staan voor geïntegreerd onderwijs. We gaan op meerdere manieren om met leren. Zien, horen, voelen, ervaren en toepassen zijn hierbij belangrijk.