VVE

Wat is voor- en vroegschoolse educatie (VVE)?  
Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang. Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan.  

We werken samen met de peuteropvang van Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA), Peuteropvang De Zes Wielen, De Wachtertjes, Klein Alkmaar en met kinderdagverblijf De Kinderkamer. Voordat de leerlingen bij ons op school komen is er een schriftelijke overdracht.