Groepen locatie Saturnusstraat

Groep 1/2 A : Ina Korpershoek en Inge Janszen 

Groep 1/2 B: Denise Willemse

Groep 3: Kim Verdonk , Anja Mulder en Carola Steenman

Groep 4: Bart Zijp en Miriam Hoogland

Groep 5: Tineke Groen en Chantal van Nimwegen

Groep 6: Nicole Spijkstra

Groep 7: Marjolein Blauw en Maaike Raven

Groep 8: Floris ter Veen

Adjuct directeur: Anja Spaans
Intern begeleider: Jaqueline du Pont
Onderwijsassisitent: Antoinette Assink
Concierge: Mustaba Rezazadeh
Vakleerkracht gym:  Melissa Ligthart

Schoolbreed
Directeur i.a.: John van Bemmelen
Administratie: Arina Schmidt

Lees meer over de locatie Saturnusstraat