de zes wielen

De Zes Wielen is de openbare basisschool van het plangebied OUDORP (dorp Oudorp, Oudorperpolder, Kraspolder, Ooievaarsnest, Rekerbuurt, nieuwbouw rond Munnikenweg / Frieseweg) en Schermereiland.

Portaal Ouders en verzorgers
&
aanmelden nieuwsbrieven

  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 

Laatste nieuws

Verandering bij Ouderportaal

Beste ouders, verzorgers

Wij hebben als Ronduit destijds gekozen voor een systeem van mailing die vanuit het administratiesysteem van de school gekoppeld zijn aan het mailingsysteem. Via een versleutelde weg kon er een match gemaakt worden om de informatie bij het juiste kind te krijgen. Wij dachten als Ronduit ter goeder trouw te handelen in deze. Immers, het BSN-nummer was al bekend bij de school en er  was jurisprudentie dat als die informatie werd gezien als verlengstuk van de school, het toegestaan is om op deze wijze het BSN te gebruiken. Nadere studie en voortschrijdend inzicht heeft ons doen besluiten om per direct toch van een versleuteld BSN-nummer gebruik af te zien. Deze manier van koppelen was wel veilig, maar lijkt officieel uiteindelijk niet toegestaan.

Over drie weken zal de nieuwe manier worden gepresenteerd. Daarbij gaan we gebruik maken van een pincode i.p.v. het BSN-nummer.  Die nieuwe manier van invoeren zal voorzien van de juiste documentatie aan u gecommuniceerd worden.

 Let op:

Voor de ouders die zich al hebben aangemeld heeft het geen gevolgen.

 
Actueel

De Zes Wielen